Eye 1307 удаа нээгдсэн

Тарьсан ногооныхоо өртгийг хэрхэн тооцоолох вэ?

Ангилал Ном, сургалтын материал
Төрөл Газар тариалан
Зохиогч: Хөгжлийн шийдэл ТББ
Хэвлэгдсэн огноо 2011-03-01
Нийтлэгдсэн огноо 2012-06-19 16:17:00
Хэл Монгол
Ашиглах хэлбэр Үнэгүй татаж авах
Үнэ 0

Товч танилцуулга

Õóâèàðàà íîãîî òàðèàëäàã Áàÿðàà íü õ¿¿ãèéíõýý õàìò õîòîîñ çàéäóó 35 êì ãàçàðò 1 ãà òàëáàéä îðîéí òºìñ òàðèàëæýý. Òýäíèéõ õóâüäàà ïîðòåð ìàøèíòàé òóë ººðèéí ìàøèíààð ¿ð, áîðäîî, óðãàö çýðãýý òýýâýðëýõ äàâóó òàëòàé. Íýã ãà òàëáàéä òºìñ òàðèàëæ óðãàö õóðààí àâàõ õ¿ðòýëõ õóãàöààíä çàðäëàà á¿ðòãýõýä äàðààõ çàðäëóóä ãàðñàí áàéíà ãýæ ¿çüå.

Сэтгэгдлүүд

  • A. Altanzul 2012-11-26 11:21 бичсэн.

    Баярлалаа. Хөөрхөн материал байна. Даанч Ажлын Хөлсийг давхардуулаад Бордооны тооцоон дээр тавьсан юм шиг байна.