Eye 1923 удаа нээгдсэн

Орон нутгийн засаг захиргааны хөрөнгө оруулалт төлөвлөлтийн гарын авлага

Ангилал Ном, сургалтын материал
Төрөл Арьс шир, ноос, ноолуур
Зохиогч: Олга каганова
Хэвлэгдсэн огноо 2011-10-13
Нийтлэгдсэн огноо 2014-04-02 14:25:00
Хэл Монгол
Ашиглах хэлбэр Үнэгүй татаж авах
Үнэ 0

Товч танилцуулга

Дэлхийн  Банкны  Тогтвортой  хөгжлийн  нетворкийн  Хот  байгуулалт,  орон  нутгийн  засаг
захиргааны  нэгжээс  эрхлэн  гаргадаг  Хот  байгуулалтын  цувралдхотжилтоос  урган  гардаг
асуудлуудыг, тэдгээрийн ирэх хэдэн арван жилд хөгжиж буй орнуудад үзүүлэх ач холбогдлын
хамт  авч  хэлэлцдэг. Уг  цуврал  нь  “Хотуудын  зохион  байгуулалт:  Хот  Байгуулалтыг
өсөлт болон ядуурлыг бууруулахад ашиглах нь” гарчиг бүхий Дэлхийн Банкны Хот
байгуулалтын  стратегийн  баримт  бичигт  томъёолсон  гол  асуудлуудад  дүн
шинжилгээ  хийн,  илүү  бодитойгоор  нарийвчлан  судлахад  чиглэгдсэн  болно.  Хот
байгуулалтын стратеги, бодлогын таван үндсэн салбарыг хамарсан тус цуврал нь(i)
хот  байгуулалтын  үндсэн  бүрэлдэхүүн  хэсгүүд,(ii)  ядууралд  чиглэсэн
бодлого,(iii)хотын эдийн засаг,(iv) хотын газар ба орон сууцны зах зээл,(v)Хотын байгаль
орчны  тогтвортой  байдалхэмээх  хот  байгуулалтын  стратегийн  таван үндсэн
хэсгээс  гадна  хот,  суурин  газруудыг  тогтвортой  хөгжүүлэх  хөтөлбөрт
хамаарагдах хот  байгуулалтын  бусад асуудлуудын  талаар  илүү  сайн  ойлголт
бий болгохыг эрмэлзэгч бүтээлүүдийг хамарсан гол хэвлэл юм

Сэтгэгдлүүд

Сэтгэгдэл байхгүй байна