www.zuvluh.mn


Зөвлөхийн гишүүнчлэл ба үйлчилгээний нөхцөл
Гишүүнчлэлийн төрөл Зөвлөх байгууллага Зөвлөх гишүүн Бизнес гишүүн Тайлбар
жилийн хураамж /төг/ 150 000 36 000 төлбөргүй *Гишүүн Зөвлөх байгууллагын ажилтнуудыг элсүүлэхэд хязгаар заахгүй.
*Гишүүнчлэлийн сунгалтыг жил бүрийн 1 сард хийнэ.6 сараас хойш шинээр элссэн гишүүд тухайн жилийн хураамжийн 50%-ийг төлнө. 9 сараас хойш шинээр элсвэл 25% -ийг төлнө.
ГИШҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ҮНДСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Мэдлэг, мэдээллээ хуваалцах: Статус, зураг, видео, линк,асуулт/хариулт, хэлэлцүүлэг,бүлэг оруулах + + + Гишүүнчлэлээр хязгааргүй
Мэдээ, мэдээлэл авах: БДҮ-тэй холбоотой мэдээ, зах зээлийн үнэ ханш, долоо хоног тутмын электрон сонин + + + Гишүүнчлэлээр хязгааргүй
Зар мэдээ түгээх: Бүх төрлийн зар ба сургалт, аялал гэх мэт үйл явдлын мэдээг нийтлэх, түгээх + + + Гишүүнчлэлээр хязгааргүй
Олон нийтэд байгууллага, үйлчилгээгээ таниулах, сурталчлах:
Зөвлөхийн баазад бүртгүүлэх, агуулга оруулах, засварлах + + - Гишүүнчлэлээр хязгааргүй
БДҮ байгууллагуудын хэвлэмэл шар номонд мэдээллээ оруулах + - - жилд нэг удаа хэвлэгдэх ба 5 ш ном үнэгүй авах эрхтэй.
Үйл явдал оруулах, засварлах + - -
zuvluh.mn нэрийн хуудас /50 ш/ + + - Жилд нэг удаа 50 ширхэг нэрийн хуудас олгоно.
И-мэйл хаяг: /name@zuvluh.mn/ + + - Гишүүнчлэлээр хязгааргүй
Тоног төхөөрөмжийн сан:
Хайлт хийх, дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах, нийлүүлэгчтэй холбогдох + + + Гишүүнчлэлээр хязгааргүй
Тоног төхөөрөмжийн санд агуулга оруулах, засварлах нэмэлт төлбөртэй нэмэлт төлбөртэй -
Бизнес төслийн сан:
Хайлт хийх, дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах, төсөл санаачлагчтай холбогдох + + + Гишүүнчлэлээр хязгааргүй
Бизнес төслийн сангаас мэдээлэл авах агуулга оруулах, засварлах + + -
Онлайн номын сан:
Сургалтын гарын авлага, бусад холбогдох материалуудыг татаж авах + + + Гишүүнчлэлээр хязгааргүй
Номын санд агуулга оруулах, засварлах нэмэлт төлбөртэй нэмэлт төлбөртэй - Сурталчлах, худалдан борлуулах зорилготой ном, материалд хамаарна.
НЭМЭЛТ/ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ /гишүүн ба гишүүн бус/
Баннер сурталчилгаа өдрийн төлбөр 5000 5000 10000 /өдөрт/
zuvluh.mn нэрийн хуудас /нэмэлт/ 10000 10000 - 100 ш
Долоо хоног бүрийн и-сонинд зар мэдээ, агуулга байрлуулах 1000 1000 - 1 зар 1 удаа
Зайны сургалт нэг цаг төгрөг 5000 5000 - Гишүүдэд 20% хөнгөлөлттэй- 4000 төг
Онцлох модуль:
зөвлөх, ном, байгууллага, тоног төхөөрөмж, зар, үйл явдал
1000 1000 - өдөрт