Гишүүнчлэлийн төрөл сонгох*:


Зөвлөх гишүүн:

     • Менежмент, маркетинг,санхүү, технологи зэрэг төрөл бүрийн бизнесийн сургалт,зөвлөгөө, мэдээлэл зэрэг бизнесийг дэмжих үйлчилгээ үзүүлдэг Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн болон зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд .

Бизнес гишүүн:

     • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа зэрэг төрөл бүрийн бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг хувь хүн, байгууллага болон бизнес эрхлэхийг зорьж буй хүмүүс